Poľnohospodárske družstvo DEVIO
Nové Sady 252
951 24 Nové Sady
Tel.: 037/793 00 21

Fax: 037/793 00 21
Email:krcmarova@devio.sk
Poľnohospodárske družstvo DEVIO
Rastlinná a živočíšna výroba
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady hospodári v katastri 9-tich obcí na rozhraní okresov Nitra, Topoľčany a Hlohovec v suchej, skoro aridnej oblasti z nepravidelnými zrážkami. Zrážkovú clonu vytvára od juhovýchodu pohorie Tríbeč a od severozápadu Považský Inovec. Výmera ornej pôdy je 4 556 ha.
  Štruktúra rastlinnej výroby:
 • obiloviny 2 049 ha
 • kukurica 829 ha
 • olejniny 663 ha
 • lucerna 456 ha
 • cukrová repa 501 ha
  Štruktúra živočíšnej výroby:
 • dojnice 830 ks
 • výkrm býkov 450 ks
 • teľatá a jalovice 1 020 ks
 • Hovädzí dobytok spolu 2 300 ks
 • Ošípané spolu 3 000 ks
 • z toho prasnice 250 ks
  Na stredisku Malé Zálužie sú prasnice zaradené v šľachtiteľskom chove – Biela ušľachtilá. Mechanizácia zabezpečuje rozhodujúcu časť obsluhy rastlinnej a živočíšnej výroby s kapacitou vykonávať práce aj iným subjektom.
   Kontakty:

  • - Ing. Igor Jakubička, predseda predstavenstva
  • - Ing. Ivan Oravec, podpredseda predstavenstva mobil: 0903/730 472
  • - Ing. Daniela Krčmárová, hlavný ekonóm mobil: 0911/810 074
  • - Ing. Roman Krúpa, hlavný agronóm, podpredseda PD  mobil: 0903/717 213
  • - Ján Halvoník, hlavný zootechnik mobil: 0908/958 451
  • - Ing. Martin Vranka, vedúci strediska Nové Sady mobil: 0911/197 769
  • - Ing. Dušan Šiška, vedúci strediska Sučany mobil: 0903/270 106
  • - Peter Sabo, vedúci investičnej výstavby, mobil: 0903/527 316
  • - ústredňa tel. , fax: 037/789 41 77
Výberové konanie